Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/12/2023 09:59    175

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tài liệu đính kèm: 1456_QD-TTg_22112023_2-signed.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 366

Tổng số lượt xem: 4841430