Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020 22:58    365

Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

 Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 5.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 853

Tổng số lượt xem: 4597122