Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo dân tộc năm 2018

03/09/2020 22:54    384

Số hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo dân tộc năm 2018

Số hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo dân tộc năm 2018

Tài liệu đính kèm: 8.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 683

Tổng số lượt xem: 4054889