Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số hộ dân tộc thiểu số xếp loại cận nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia

03/09/2020 22:51    291

Số hộ dân tộc thiểu số xếp loại cận nghèo của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia

Số hộ dân tộc thiểu số xếp loại cận nghèo của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia 

Tài liệu đính kèm: 10-1.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 666

Tổng số lượt xem: 4054901