Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền/vật chất trong năm 2018

03/09/2020 22:49    398

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền/vật chất trong năm 2018

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số
được hỗ trợ tiền/vật chất trong năm 2018 

Tài liệu đính kèm: 11.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1685

Tổng số lượt xem: 4841407