Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xếp loại nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia

03/09/2020 22:52    346

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xếp loại nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia

Số lượng và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số xếp loại nghèo của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia

Tài liệu đính kèm: 9-2.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 950

Tổng số lượt xem: 4596995