Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019

03/09/2020 21:05    457

Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019

Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 

Tài liệu đính kèm: 8-1.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2340

Tổng số lượt xem: 4880206