Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số người dân tộc thiểu số theo tình trạng thẻ BHYT, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019

03/09/2020 20:44    256

Số người dân tộc thiểu số theo tình trạng thẻ BHYT, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019

Số người dân tộc thiểu số theo tình trạng thẻ BHYT, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 

Tài liệu đính kèm: 17-3.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 651

Tổng số lượt xem: 4054756