Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020 23:00    340

Số người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Số người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 3.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 509

Tổng số lượt xem: 4054934