Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số thôn chia theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020 22:39    284

Số thôn chia theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Số thôn chia theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn
của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 15a.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 914

Tổng số lượt xem: 4597114