Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số xã có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020 21:47    297

Số xã có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Số xã có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 49.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1193

Tổng số lượt xem: 4572345