Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa tính đến ngày 01/10/2019

03/09/2020 22:38    295

Số xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa tính đến ngày 01/10/2019

Số xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa tính đến ngày 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 16.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 948

Tổng số lượt xem: 4596951