Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

17/12/2023 09:00    68

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: LICH TIEP CONG DAN 2024.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 963

Tổng số lượt xem: 4572365