Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi giai đoạn 2021-2025

19/07/2021 16:15    540

Các sản phẩm hàng hóa ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi tại phiên chợ văn hóa miền núi năm 2020

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

 

Mục tiêu của Chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Phấn đấu đến năm 2025, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở khu vực này đạt mức tăng trưởng 9% - 11% hàng năm; phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế; phát triển sản phẩm, hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng tham gia hệ thống phân phối trong và ngoài nước; xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về cơ chế, chính sách thống nhất, đồng bộ…

Phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo gắn liền quy mô, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh; hài hòa giữa phát triển thương mại khu vực này với các vùng miền khác trên cả nước; hài hòa giữa mục tiêu phát huy lợi thế so sánh với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất và phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc khu vực này…

Sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tại phiên chợ văn hóa miền núi năm 2020

Chương trình sẽ xây dựng mô hình thương mại theo cấu trúc thương mại trên địa bàn xã, thị trấn, thị tứ; tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, công nghiệp tiêu dùng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; phát triển chợ đầu mối nông sản tại các vùng sản xuất tập trung, chợ dân sinh trên địa bàn xã và trung tâm huyện; gắn thương mại với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mang đậm nét văn hóa các dân tộc để phục vụ khách du lịch và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho nhân dân…

Nội dung chính của Chương trình là xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại ở khu vực này; xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế; xác hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của địa phương; gắn thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực với hoạt động du lịch biển đảo; thông tin, tuyên truyền về Chương trình…

Chương trình được xác định thực hiện trên phạm vi 287 huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thuộc 48 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối với tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện trên địa bàn 07 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, Sơn Hà và Ba Tơ (theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015). UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

                                                                                                Quang Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1077

Tổng số lượt xem: 4572352