Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo mức độ cứng hóa tính đến ngày 01/10/2019

03/09/2020 22:46    394

Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo mức độ cứng hóa tính đến ngày 01/10/2019

Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã/thị trấn đến trung tâm huyện của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo mức độ cứng hóa tính đến ngày 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 14a.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 938

Tổng số lượt xem: 4596949