Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổng số tiền/vật chất quy đổi ra tiền mà các hộ dân tộc thiểu số của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong năm 2018

03/09/2020 22:47    334

Tổng số tiền/vật chất quy đổi ra tiền mà các hộ dân tộc thiểu số của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong năm 2018

Tổng số tiền/vật chất quy đổi ra tiền mà các hộ dân tộc thiểu số của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong năm 2018

Tài liệu đính kèm: 12.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1158

Tổng số lượt xem: 4572464