Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai lập hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020

25/11/2016

Ban Dân tộc vừa có văn bản hướng dẫn UBND các huyện tổ chức triển khai rà soát, xây dựng Hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một trong những chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2017-2020 và là chính sách tổng hợp của 03 chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được thực hiện trong các giai đoạn trước đây nhưng chưa hoàn thành mục tiêu do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là do việc bố trí nguồn lực chưa đủ theo các chính sách như đã được duyệt (Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư đối với đồng bào DTTS được triển khai từ năm 2007 theo các Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và được kéo dài đến năm 2015 theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn bắt đầu từ năm 2004 theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, tiếp theo là Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013; Chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg).


Về địa bàn, Chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 được triển khai tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, bao gồm các xã, thị trấn thuộc 6 huyện miền núi (67 xã, thị trấn) và 16 xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng.


Về đối tượng, Chính sách được thực hiện đối với đối tượng thứ nhất là Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cư trú tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đối tượng thứ 2 là hộ nghèo cư trú các xã khu vực III, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; điều kiện để được thực hiện chính sách là các hộ này sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương, thiếu nước sinh hoạtchưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán.


Hiện nay, Ủy ban Dân tộc vẫn đang chuẩn bị văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 2085/QĐ-TTg; tuy vậy, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã khẩn trương nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai, lập hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù trên cơ sở Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị UBND các huyện tổ chức Hội nghị để hướng dẫn UBND các xã tổ chức thực hiện nội dung này theo trình tự được quy định tại Điều 4 của Quyết định s 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và Ban Dân tộc tỉnh sẽ tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu.


Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu Ủy ban Dân tộc, đề án thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh phải trình UBND tỉnh xem xét, gửi Ủy ban Dân tộc thẩm tra trước ngày 12/12/2016.

                                                                          BBT

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 550

Tổng số lượt xem: 1810202