Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyên truyền, phổ biến dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp biển số xe ô tôt thông qua đấu giá

24/10/2022 10:32    192

Tuyên truyền, phổ biến dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp biển số xe ô tôt thông qua đấu giá

Tuyên truyền, phổ biến dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp biển số xe ô tôt thông qua đấu giá

Tài liệu đính kèm: SKMBT_28322102117080.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1015

Tổng số lượt xem: 4054811