Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019

03/09/2020 20:41    364

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019 

Tài liệu đính kèm: 18-4.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1946

Tổng số lượt xem: 4879796