Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019

03/09/2020 20:52    384

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 01/4/2019 

Tài liệu đính kèm: 14-2.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 941

Tổng số lượt xem: 4597108