Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

13/11/2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

Tài liệu đính kèm: BANG CHAM DIEM CCHC 2021.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 404

Tổng số lượt xem: 1812935