Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Sơn Thành đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Hà

14/04/2020

Sơn Thành là xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Xã có diện tích tự nhiên 48,74 km², dân số của xã là 7.858 người với 2.414 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 86%. Những năm qua, từ nội lực vươn lên của người dân, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nơi đây đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Mức sống của người dân cũng được nâng lên từng ngày, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chưa đến 10%.

Trụ sở làm việc của xã Sơn Thành

Trụ sở làm việc của xã Sơn Thành

Đặc biệt, xã Sơn Thành là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện. Qua kết quả rà soát, đánh giá của huyện Sơn Hà về thực trạng của các xã theo 19 tiêu chí nông thôn mới, trên địa huyện Sơn Hà chỉ có 01 xã là xã Sơn Thành đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, ngày 17/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019 đối với xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang

Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang

 

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện Sơn Hà là 143 tiêu chí/13 xã, bình quân số tiêu chí đạt mỗi xã trên địa bàn huyện là 11 tiêu chí trên xã. Sau xã Sơn Thành, xã đạt tiêu chí nông thôn mới nhiều nhất là xã Sơn Hạ với 16 tiêu chí, 01 xã đạt 12 tiêu chí là xã Sơn Kỳ, 01 xã đạt 11 tiêu chí là xã Sơn Trung và 05 xã đạt 10 tiêu chí là các xã Sơn Thủy, Sơn Hải, Sơn Bao, Sơn Linh và xã Sơn Thượng. Dự kiến đến cuối năm 2020, xã Sơn Hạ sẽ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới để được công nhận là xã nông thôn mới thứ 2 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Xã Sơn Thành đã về đích nông thôn mới vào năm 2019, là thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, các Hội đoàn thể và sự đồng lòng, chung sức nổ lực, quyết tâm của Nhân dân xã Sơn Thành nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số Hrê nói riêng trong công tác xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Hà nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung./.

                                                                        

Văn Yên

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2533

Tổng số lượt xem: 1967062