Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 thành công tốt đẹp

20/10/2019

Sáng ngày 19/10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 (Đại hội) với sự tham gia của 259 đại biểu chính thức tiểu biểu đại diện cho trên 190 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn tỉnh.

  2A2_Các Tiếtvcvc mục văn nghệ_Tốt.jpg  Các Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

3A3_Ông Nbvbguyễn Đức On tặng hoa cho đội văn nghệ.jpg  Ô Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa cho các Đội Văn nghệ

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bà Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh ông Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội bà Phạm Thị Thu Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội ông Võ  Phiên; nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng; các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện; Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lại và Bình Định và đặc biệt là sự hiện diện của ông Ka Pa Tơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia lai- Kon Tum, dân tộc Co người con ưu tú của xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

4A4_Đoàn Chủ tịccvcvcvh_Tốt.jpg 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội khẳng định: Trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các DTTS; vùng DTTS và miền núi của tỉnh đang từng ngày được thay đổi; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát huy vai trò của các hội, đoàn thể, của người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước; tăng cường cảnh giác, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên vùng đồng bào DTTS và miền núi; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong vùng đồng bào các DTTS của tỉnh nhằm tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Kết quả này là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã đọc Báo cáo chính trị trình Đại hội: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc: UBND tỉnh đã phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư các chương trình, chính sách trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển KT-XH, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh.

Đến cuối năm 2018, giá trị sản xuất toàn vùng miền núi đạt 5.162,1 tỷ đồng. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 2.116,4 tỷ đồng; khu vực dịch vụ - thương mại đạt 990,7 tỷ đồng; khu vực sản xuất nông nghiệp – lâm nghiệp đạt 2.055 tỷ đồng. Về cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 41,1%; dịch vụ chiếm tỷ trong 19,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,7%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ DTTS năm 2018 ước đạt 24 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo: cuối năm 2018 toàn tỉnh có 33.381 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,39%); trong đó hộ nghèo DTTS là 18.228 hộ (chiếm tỷ lệ 54,61%). Riêng, 06 huyện miền núi, cuối năm 2018 có 19.633 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 31,44%). - Về tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới đạt 98,7%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch là 88%; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh là 91% (trong đó sử dụng nước sạch là 50%); hộ có phương tiện nghe, nhìn đạt 90%; hộ có thẻ bảo hiểm y tế đạt 89%, trong đó số hộ DTTS đạt trên 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cuối năm 2018 là 27,9%.

Sau 5 năm kể từ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ hai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền với sự quyết tâm nổ lực vươn lên của đồng bào DTTS trong tỉnh, vùng đồng bào DTTS ở tỉnh đã có bước thay đổi khá toàn diện. Việc thực hiện các chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; tỷ lệ giảm hộ nghèo và tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2014-2019 trên khu vực miền núi và vùng đồng bào DTTS của tỉnh vượt mức chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX; kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hoàn thiện nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; quy mô tổng sản phẩm vùng đồng bào DTTS tăng lên đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội có những bước tiến đáng kể, đồng bộ với phát triển kinh tế và quản lý, bảo vệ môi trường. 

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và Trung học cơ sở. Nhờ có các chính sách hỗ trợ cho học sinh đã góp phần tăng tỉ lệ học sinh đến trường và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở vùng DTTS và miền núi trong những năm qua. Chương trình cử tuyển đã tạo nguồn cán bộ là người DTTS, góp phần quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi.

Đại hội cũng nghe một số báo cáo tham luận điển hình của các tập thể, các nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

5A5_bà Đinh Thị Thvbvbanh Hường.jpg  Bà Đinh Thị Thanh Hường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà báo cáo tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần ngọc Căng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà vùng đồng bào DTTS trong 5 năm qua đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát huy vai trò của Mặt trận, các Hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển và hội nhập; tập trung thực hiện tốt các chương trình chính sách, đề án để haonf thành tốt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; khuyết khích phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái và quan tâm thực hiện tốt chiến lược công tác dân tộc trong thời gian tới nhất là tập trung bồi dưỡng, đào tạo và sử dung cán bộ người DTTS.

Nhân dịp Đại hội, Thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Cộng đồng các dân tộc Quảng Ngãi đoàn kết, bình đẳng, nỗ lực vươn lên cùng phát triển".

6A6_Bà Bùi Thị  nmnQuỳnh Vân tặng Bằng khen.jpg  7A7_Bà Quỳnh Vân và Ônbvbg Phiên tặng Bằng khen.jpg  Ủy viên dự khuyết TWĐ, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bà Bùi Thị Quỳnh Vân và TUV, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội ông Võ Phiên tặng Bằng khen

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tỉnh trong thời gian qua nói chung và sự thay đổi cơ bản về cơ sở hạ tầng, đời sống tinh thần văn hóa của người dân, an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh nói riêng. Kết quả này, là biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vươn lên vượt khó của hơn 190 ngàn đồng bào DTTS trên địa bàn. 

Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm cũng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp nhiều hơn nữa với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục vận dụng kịp thời ban hành các chính sách sát thực với địa phương và thực hiện các chính sách có hiệu quả để hỗ trợ cho đồng bào DTTS và miền núi đi vào cuộc sống một cách thiết thực hơn, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, mong muốn đồng bào DTTS trong tỉnh cần nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; chủ  động góp công góp sức xây dựng nông thôn mới; tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; chủ động tích cực phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

8A8_Thứ trưởng Hoàng T,m,mhị Hạnh tặng Băng khen.jpg  T hứ trưởng, PCN Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh tặng Bằng khen

Đại hội đã bầu 16 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II- năm 2020 do bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn./. 

                                                                                           Hoài Châu


 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2505

Tổng số lượt xem: 1957569