Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Huyện Ba Tơ: Tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

21/09/2019

Từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019, tại Hội trường Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Ba Tơ, Chi cục Thống kê huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn huyện. Ông Trần Sách, Chi cục trưởng Thống kê huyện chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn còn có Giám sát viên Điều tra của tỉnh; ông Phạm Văn Dũng huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Tổ trưởng và Điều tra viên được trưng dụng theo quy định.

2A2_Chi Cục Tssdrưởng.jpg  Ông Trần Sách, Chi cục trưởng Thống kê huyện phát biểu khai mạc

Ông Trần Sách, Chi cục trưởng Thống kê huyện đã phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn: Hôi nghị tập huấn sẽ diễn ra 03 ngày từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019; đề nghị đại biểu dự tập huấn phải tập trung nghiên cứu quán triệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và quán triệt đầy đủ Phương án điều tra đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt và các các văn bản hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh.

3A3_Phó Chi Cdfdfdục Trưởng.jpg  Ông Cao Văn Đào, Phó Chi cục trưởng huyện trình bày Phương án điều tra

Các Báo cáo viên đã quán triệt Phương án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 vai trò nhiệm vụ của Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra; giới thiệu các nội dung điều tra thu thập thông tin; các hình thức thu thập thông tin; các vấn đề cần lưu ý trong điều tra tại địa bàn; hướng dẫn hỏi và ghi phiếu điều tra thu thập thông tin. Trong qúa trình điều tra nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ảnh với Tổ trưởng để được nghiên cứu hướng dẫn thực hiện cho đúng quy định.

4A4_Đại biểdfdfdu theo dõi.jpg  Đ ại biểu tập trung nghe Báo cáo viên hướng dẫn

Kết quả cuộc điều tra sẽ cung cấp những số liệu giúp cho các cấp ủy đảng, Chính quyến các cấp của huyện Ba Tơ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi sát đúng với thực trạng của từng xã, thị trấn và của huyện Ba Tơ. 

                                                   Hoài Châu


 
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 398

Tổng số lượt xem: 1813031