Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Đoàn liên ngành Tổng cục Thống kê giám sát điều tra thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số tại huyện Ba Tơ

03/10/2019

Ngày 02/10/2019, tại huyện Ba Tơ, Đoàn liên ngành Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành giám sát điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại huyện Ba Tơ. Đoàn có ông Điểu Mưu, Phó Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Công chức Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê; ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Ông Trần Sách, Chi cục Trưởng Thống kê huyện; Tổ trưởng và Điều tra viên địa bàn theo quy định.

Ông Trần Sách , Chi cục Trưởng Thống kê huyện đã báo cáo với Đoàn giám sát về quá trình chuẩn bị cho cuộc điều tra này: Phát huy kết quả cuộc tổng Điều tra dân số và nhà ở đầu năm 2019; địa phương đã huy động điều tra viên đã có kinh nghiệm trong các cuộc điều ra; được Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn chú đáo, kỹ lưỡng. Chi cục Trưởng đã tổ chức Hôi nghị tập huấn từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019; đại biểu dự tập huấn đã tập trung nghiên cứu quán triệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và quán triệt đầy đủ Phương án điều tra đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt và các các văn bản hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh. Các Báo cáo viên đã quán triệt vai trò nhiệm vụ của Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra; giới thiệu các nội dung điều tra thu thập thông tin; các hình thức thu thập thông tin; các vấn đề cần lưu ý trong điều tra tại địa bàn; hướng dẫn hỏi và ghi phiếu điều tra thu thập thông tin. Tuy nhiên, Ba Tơ là địa bàn rộng, thời điểm điều tra đúng vào vụ thu hoạch; vì vậy Điều tra viên phải đến từng hộ vào ban đêm thì mới gặp đối tượng để được phỏng vấn, nên việc đi lại khó khăn; mặt khác, để đảm bảo kết quả điều tra được chính xác điều tra viên phải sử dụng người phiên dịch mà chi phí thù lao thì chưa được tính đến một cách phù hợp với thực tế của địa phương.

2A2_Điều tra viêndfdf đang phỏng vấn tại hộ.jpg  Đoàn giám sát tại hộ ông Phạm Văn Ta

Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả bước đầu và đề nghị địa phương tiếp tục phát huy để cuộc điều tra đạt được kết quả theo Phương án đã đề ra. Đồng thời, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra, giám sát thực tế quá trình Điều tra viên phóng vấn. Tại hộ ông Phạm Văn Ta, khu dân cư Vả Đót, thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Điều tra viên đã thực hiện phỏng vấn hộ. Qua điều tra tại hộ ông Phạm Văn Ta; Đoàn đánh giá cao kết quả phỏng vấn của Điều tra viên là tỉ mỉ, cụ thể, đúng trình tự, đầy đủ nội dung và nhất là người dẫn đường vừa là người phiên dịch đã làm tốt vai trò của mình. Đoàn đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được.

Trước đó từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019, huyện Ba Tơ đã tổ chức Tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Ông Trần Sách, Chi cục trưởng Thống kê huyện chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn còn có Giám sát viên Điều tra của tỉnh; ông Phạm Văn Dũng huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Tổ trưởng và Điều tra viên được trưng dụng theo quy định.

3A3_Ô Tràn Sách phfdfdfát biểu khai mạc.jpg  Ô ng Trần Sách, Chi cục trưởng Thống kê huyện phát biểu khai mạc

4A4_Quang cảdfdfnh Hội nghị tập huấnIMG.jpg  Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Cùng ngày 02/10/2019, Đoàn liên ngành Tổng cục Thống kê đã giám sát điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại huyện Sơn Hà

Tại huyện Sơn Hà, Đoàn liên ngành Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc đã tiến hành giám sát điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại huyện Sơn Hà. Đoàn có ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Thông kê, Tổng cục Thống kê; ông Vũ Văn Đại, Công chức Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê; ông Nguyễn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Tổ trưởng và Điều tra viên địa bàn theo quy định.

Lãnh đạo Chi cục Trưởng Thống kê huyện Sơn Hà đã báo cáo với Đoàn giám sát về toàn bộ quá trình chuẩn bị cho cuộc điều tra này và cam kết rằng sẽ hoàn thành tốt cuộc điều tra và Đoàn đã tiến hànhgiám sát điều tra thực tế tại hộ.

5A5_Quang cdfdfdfdảnh tập huấn tại Sơn Hà.jpg  S ơn Hà tập huấn điều tra

Trước đó từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2019, huyện Sơn Hà cũng đã tổ chức tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chi cục trưởng Thống kê huyện chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn có Giám sát viên Điều tra của tỉnh; ông Đinh Văn Chi huyện ủy viên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn Di Lăng; Tổ trưởng và Điều tra viên được trưng dụng theo quy định. Đại biểu dự tập huấn đã tập trung nghiên cứu quán triệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và Phương án điều tra đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thổng kê phê duyệt.

                                           Hoài Châu

 
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 446

Tổng số lượt xem: 1812993