Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Ông Phạm Văn Dương, người có uy tín tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019

18/10/2019

Ông Phạm Văn Dương, sinh năm 1953, dân tộc Hre, là người có uy tín được Nhân dân trong thôn Nước Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bầu chọn làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số kể từ khi mới có chính sách này theo qui định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ông là tấm gương mẫu mực trong gia đình, trong bà con, làng xóm và luôn phát huy: vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo bền vững; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.


Ba Vinh có dân tộc Hrê và dân tộc kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Hrê chiếm trên 95%; bà con Nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, là xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, là xã An toàn khu được Chính phủ công nhận. Nhưng hiện nay, Ba Vinh vẫn còn là xã nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; trình độ dân trí không đồng đều. Trước đây, các tệ nạn xã hội còn xảy ra như: Tảo hôn, trộm cắp vặt, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, mê tín dị đoan, song những năm gần đây các tệ nạn nêu trên đã được giảm nhờ có sự lãnh đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của Mặt trận, các Hội đoàn thể và người có uy tín. Trong thời gian qua ông Phạm Văn Dương đã làm tốt các công việc sau:

Vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật:

Trước hết bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động bà con, người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vì vậy, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua, đa số bà con các dân tộc sinh sống trên địa bàn thôn - xã luôn tuân thủ và chấp hành tốt nên địa bàn xã Ba Vinh không có xảy ra điểm nóng, tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp. Đây là những điều kiện thuận lợi cho địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông đã gương mẫu đi đầu tự chọn và đề xuất các tiêu chí phấn đấu ngay từ đầu năm đó là gia đình tự quản, khu dân cư tự quản, các hội, đoàn thể của thôn tự quản, người có uy tín cùng với đảng viên làm nòng cốt gương đi đầu. 

Vận động Nhân dân phát triển kinh tế:

Ông luôn vận động bà con trong vùng tích cực phát triển kinh tế gia đình chọn cây giống, con giống ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật có sức thích nghi với môi trường sinh thái, khí hậu, thổ nhưỡng; đến nay có 5 hộ xây dựng mô hình trang trại nuôi heo kinh tế, siêu nạt số lượng đàn heo khoảng từ 400 đến 500 con, đàn trâu trên 2.500 con; Nhân dân trong toàn xã hiện cũng đã tự mua sắm được xe ô tô, xe mô tô, xe máy để phục vụ đi lại và phát triển sản xuất, kinh doanh; xây nhà cấp bốn hoặc kiên cố chiếm từ 80% trở lên; trong những năm gần đây khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, bà con đã hăng hái trồng keo nguyên liệu, có nhiều gia đình thu nhập ổn định hoặc giàu lên từ vườn keo của mình; bản thân ông luôn tích cực vận động giáo dục bà con học tập nhân rộng mô hình mà bản thân ông đã học được kinh nghiệm qua các đợt đi tham quan thực tế về tuyên truyền bà con ở trên địa bàn cùng bàn bạc và áp dụng.

2A2_Ô Phạm xcxcVăn Dương.jpg  Ông Phạm Văn Dương, luôn tích cực phát biểu tại các lớp tập huấn

Vận động hòa giải thành; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa:

Về công tác hòa giải các khiếu kiện tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân thì ông tập trung nghiên cứu quy định, từng tình huống cụ thể để thực hiện hòa giải thành: Tuyên truyền pháp luật nội dung liên qua tới hành vi của các bên đương sự hoặc đối tượng tranh chấp, làm trung gian hòa giải, các hội đoàn thể liên quan chủ trì, xác định tính có lỗi của mỗi bên để phân tích, thuyết phục và kết luận chính xác, đúng người, đúng việc, hòa giải là phải luôn kiên trì, thận trọng, tỷ mỹ, thuyết phục, động viện và chắc chắn… để đem lại hiệu quả giữa các bên dễ tiếp thu, sửa chữa nhằm hạn chế định kiến, sớm hàn gắn lại sự đoàn kết, hòa thuận, sum họp gia đình, hàng năm đã cùng với đoàn thể thôn – xã tiếp nhận và hòa giải thành từ 5 đến 7 vụ việc.

Tuyên truyền vận động, thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự như: Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Trước hết bản thân ông luôn gương mẫu, đi đầu trong việc giữa gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động bà con nhân rộng mô hình có hiệu quả thông qua các đợt đi tham quan học tập thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tiếp thu chọn lọc, đề xuất, kiến nghị của bà con lên cấp trên một cách kịp thời, chính xác nhằm sớm có hướng giải quyết đáp ứng nội dung, yêu cầu nguyện vọng của bà con; thuyết phục bà con phải giữ vững kiên định, lập trường, không nghe, không theo, không làm, không bị xúi giục của bọn xấu; cùng với các hội đoàn thể thôn – xã thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa – xã hội hàng năm.

Ông Phạm Văn Dương tâm sự: Mình là người có uy tín đã được Nhân dân tín nhiệm, bầu chon; đó là niềm tự hào, nhưng cũng chính là trách nhiệm phải làm sao giữ được niềm tin yêu của người dân đã bầu chọn mình. Vì vậy, trước hết ông phải gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; am hiểu về các chính sách nói chung và chính sách dân tộc nói riêng. Từ đó, tuyên truyền vận động Nhân dân trong vùng làm theo; thường xuyên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mọi nơi, mọi lúc; nhằm đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, bọn phản động, cực đoan lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; chống lại các biểu hiện tiêu cực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Và trong lòng ông luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy qua Thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số tại Plây Cu năm 1946:“Đồng bào kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Êđê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam” và tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3A3_Ô Phạm văn Dương được UBDT tặng Bănxcvvcvcg khen tại Đại hội L2-năm 2014.jpg  Ô ng Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen (Ông Phạm Văn Dương, người thứ 5 tính từ bên phải) 

Với thành tích đó, ông Phạm Văn Dương liên tục được Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ bầu chọn làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I- năm 2009; lần thứ II- năm 2014 và lần thứ III- năm 2019 và ông Phạm Văn Dương đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II năm 2014 và được Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III- năm 2019.

                                                                                               Hoài Châu


 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2482

Tổng số lượt xem: 1957710