Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III – năm 2019

02/07/2019

Đến cuối tháng 6/2019, 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III – năm 2019 hướng dđến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III – năm 2019 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019. Đại hội đại biểu các DTTS các huyện miền núi diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nNhân dân nói chung và đồng bào các DTTS ở địa phương nói riêng, góp phần vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

6Anh 14.JPG  Đ/c Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại  Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sơn Tây
Để chuẩn bị tổ chức Đại hội, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của các Ban, Tiểu ban. Nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đại hội, báo cáo chính trị của Đại hội và các nội dung chuẩn bị Đại hội được các địa phương đặc biệt quan tâm, sau khi dự thảo được góp ý, chỉnh sửa trình Ban Thường vụ huyện ủy cho ý kiến trước khi thông qua tại Đại hội.

Ban Dân tộc tỉnh, là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh đã tích cự tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phân hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chuẩn bị Đại hội một cách chu đáo như hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội, phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh làm cơ sở để các địa phương bầu chọn đại biểu tiêu biểu, xuất sắc nhất của huyện tham dự Đại hội cấp tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh cũng đã tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội tại các huyện Tây Trà, Trà Bồng và huyện Minh Long.

Với sự chuẩn bị của các địa phương, Đại hội đại biểu các DTTS của các huyện đã được tổ chức long trọng, có 901 đại biểu chính thức tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, có uy tín trong cộng đồng đồng... đại diện cho gần 190 nghìn đồng bào DTTS của 06 huyện tham dự Đại hội. Đại hội đại biểu các DTTS của các huyện đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội;, kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của địa phương đạt kết quả tốt;, hầu hết các chỉ tiêu của Quyết tâm thư tại Đại hội lần thứ II – năm 2014 đều đạt và vượt; tốc độ phát triển kinh tế bình quân của các huyện đạt trên 9%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng phát triển, giảm dần tỷ trọng ngày nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, hàng năm các huyện miền núi giảm trên 5% hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS và miền núi được đầu tư đồng bộ từ huyện đến các xã vùng sâu vùng xa như: hệ thống giao thông từ huyện đến xã, thôn; hệ thống trường học; bệnh viện huyện, trạm y tế xã… được kiên cố hoá, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám và chữa bệnh của Nhân dân; bưu chính viễn thông tiếp tục được trang bị hiện đại đảm bảo thông tin thông suốt. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa cũng như công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm và thực hiện ngày càng hiệu quả. Chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào các DTTS ở các vùng khó khăn được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu về hội nhập và phát triển. Đại hội cũng đã ghi nhận nhiều người đồng bào DTTS đã thực sự trở thành người có uy tín trong cộng đồng dân cư, gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào của địa phương, xây dựng khu dân cư văn hóa...; nhiều cá nhân đã vươn lên trở thành người sản xuất giỏi để phát triển kinh tế gia đình và tích cực hướng dẫn Nhân dân trong vùng phát triển kinh tế, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS các huyện tiếp tục xác định tiếp tục phát huy các lợi thế của vùng đồng bào DTTS và miền núi như điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liện, lao động, giao thông (trục quốc lộ 24 và các trục tỉnh lộ)… để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân giảm nghèo nhanh và bền vững; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; giữ gìn và tiếp thu phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững. 

5Anh fgdgdgfhgjhjhhgjdg12.JPG  Lãnh đạo tỉnh tham quan không gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội huyện Sơn Hà

Đại hội đại biểu các DTTS các huyện cũng đã tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019, đã có 06 tập thể và 22 cá nhân được Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen; 68 tập thể và 217 cá nhân được Chủ tịch UBND các huyện đã tặng Giấy khen. Ngoài ra, Đại hội của 06 huyện cũng đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 18 cá nhân; trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 45 cá nhân. Đại hội đại biểu các DTTS các huyện đã bàầu chọn 202 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc của địa phương tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III – năm 2019.

1Anzxzxdsxzh 2.JPG  4Anhasasasasa 8.JPG
Đ/c Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sơn Tây và huyện Trà Bồng

2Anh 4sdsdsdsd.JPG  Đ/c Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng  Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Minh Long

3Ansdsdsdh 6.JPG  Đ/c Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng  Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà

Với những kết quả đó, có thể khẳng định Đại hội đại biểu các DTTS của các huyện đã thành công tốt đẹp, đây là cơ sở để tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của đồng bào các DTTS của tỉnh đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng. Đại hội đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốcTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nNhân dân về thực hiện công tác dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

                                                       Nguyễn Đức On

                                                 Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2276

Tổng số lượt xem: 1958235