Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Áp dụng chính sách dân tộc đặc thù đối với cấp huyện, cấp xã sau khi có Quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền

15/04/2020

Ngày 30/3/2020, Ủy ban Dân tộc có Công văn số 389/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc; trong đó có hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc đối với cấp huyện và cấp xã sau khi có Quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền như sau:

“Đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thì tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sắp xếp. Thời hạn được hưởng chính sách đặc thù kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở quy định của pháp luật phải tổ chức việc rà soát, đánh giá và có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xác định các chính sách đặc thù cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 thì các chính sách đặc thù của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đó thực hiện theo quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền”.

 

Ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây kiểm tra Chương trình nước sinh hoạt phục vụ đồng bào DTTS

Ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây kiểm tra Chương trình nước sinh hoạt phục vụ đồng bào DTTS

Ngày 10/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 1533/UBND-KT giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc về thực hiện chế độ, chính sách dân tộc tại Công văn số 389/UBDT-CSDT theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 4pdngchnhschdntccthivicphuyncpx.rar

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 438

Tổng số lượt xem: 1820280