Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện Sơn Tây: chủ động đến từng nhà để tuyên truyền cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg

16/04/2020

Ngày 13/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 – 2022 theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Theo Quyết định nói trên, giai đoạn  2020 – 2022 toàn tỉnh Quảng Ngãi có 306 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong đó: huyện Sơn Tây có 35 người có uy tín. Huyện Sơn Tây có 9 xã, với 35/35 thôn đủ điều kiện để lựa chọn mỗi thôn 01 người có uy tín.

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện năm 2020. Để phòng, chống dịch bệnh Covíd-19 và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, Trưởng phòng Dân tộc huyện đã đến từng nhà của người có uy tín trên địa bàn huyện để thăm hỏi, động viên, kiểm tra, nắm bắt tình hình trên địa bàn và kết hợp tuyên truyền các chính sách mới thực hiện trong thời gian đến và tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho người có uy tín để thực hiện việc tuyên truyền đến Nhân dân trong vùng thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Bà Đinh Thị Kim Chung, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sơn Tây đang tuyên truyền cho người có uy tín

Bà Đinh Thị Kim Chung, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sơn Tây đang tuyên truyền cho người có uy tín

 

                                            Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 5huynsntychngntngnhtuyntruynchong.rar

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 596

Tổng số lượt xem: 1807853