Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

27/06/2017

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Quyết định này, cả nước có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh là tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Khánh Hòa.


Đối với tỉnh Quảng Ngãi có 50 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 (gồm 46 xã đặc biệt khó khăn và 04 xã an toàn khu của huyện Ba Tơ), giảm 06 xã so với giai đoạn 2011-2016 (06 xã này của huyện Sơn Hà), cụ thể như sau: huyện Ba Tơ có 14 xã, huyện Sơn Hà 05 xã, huyện Minh Long 04 xã, huyện Sơn Tây 09 xã, huyện Tây Trà 09 xã, huyện Trà Bồng 08 xã và huyện Tư Nghĩa 01 xã.​


Việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 là cơ sở để triển khai thực hiện dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

                                                                                           Quang Bình​

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 413

Tổng số lượt xem: 1813021