Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi hoàn thành rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

15/04/2020    253

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xác định các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Cầu tạm đường từ trung tâm xã đến thôn

Cầu tạm đường từ trung tâm xã đến thôn

Căn cứ các tiêu chí của Nghị quyết số 28/NQ-CP và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, các địa phương đã phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn ĐBKK và đã có báo cáo cho Ban Dân tộc tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp toàn tỉnh có 61 xã, thị trấn và 07 thôn, tổ dân phố thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 04 xã, thị trấn thuộc khu vực I; có 05 xã, thị trấn thuộc khu vực II; có 52 xã thuộc khu vực III; có 06 thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực II và các xã có tỷ lệ số hộ là người dân tộc thiểu số dưới 15% (04 thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực II và 02 thôn ĐBKK thuộc các xã có tỷ lệ số hộ là người dân tộc thiểu số dưới 15%).

Đường đến thôn chưa được cứng hóa

Đường đến thôn chưa được cứng hóa

Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 83 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 04 xã, thị trấn thuộc khu vực I, có 33 xã, thị trấn thuộc khu vực II, có 46 xã thuộc khu vực III; 62 thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực II.

Như vậy, so với giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn 2021-2025 giảm 22 xã, thị trấn và tăng thêm 07 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; giảm 28 xã, thị trấn thuộc khu vực II; các xã, thị trấn thuộc khu vực III tăng thêm 06 xã; giảm 56 thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực II.

Nguyên nhân dẫn đến sự biến động là do các tiêu chí xác định, phân định có sự thay đổi so với giai đoạn trước đây. Ngoài ra, việc sắp xếp, sáp nhập các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi diện đầu tư Chương trình 135... cũng ảnh hưởng đến sự biến động nêu trên.

Thu hoạch lúa ruộng bậc thang của đồng bào Cadong

Thu hoạch lúa ruộng bậc thang của đồng bào Cadong

Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trình Ủy ban Dân tộc để quyết định phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo thẩm quyền./.

                                                                                

 

Văn Yên

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3615

Tổng số lượt xem: 2619883