Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

14/04/2020

Ngày 13/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1580/UBND-KGVX về việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ ban hành về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện các nội dung sau đây:

1. Nguyên tắc rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng: Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

2. Phân giao nhiệm vụ

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi đối với các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với các doanh nghiệp ngoài KKT Dung Quất và các KCN chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp:

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương;

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng và các chính sách khác theo quy định tại Mục III Nghị quyết nêu trên.

Giao Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh: Rà soát, tổng hợp người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3, Điều 98 của Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019.

 Thực hiện kiểm dịch y tế

                                                                   Hoài Châu

Tài liệu đính kèm: 1580_UBND-KGVX_13-4-2020_về thực hiện NQ 42-CP.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 632

Tổng số lượt xem: 1807933