Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Số thôn ( tổ dân phố…) của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020    203

Số thôn ( tổ dân phố…) của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Số thôn ( tổ dân phố…) của các xã/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 2.xlsx

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3686

Tổng số lượt xem: 2620168