Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2018

17/04/2018

Ngày 13/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Theo đó, phạm vi thực hiện là vùng khó khăn của tỉnh, gồm: các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các xã khu vực II, khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


Đối tượng hỗ trợ: là người dân thuộc hộ nghèo đáp ứng 02 điều kiện: (i) thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 và (ii) có đăng ký hộ khẩu và cư trú hợp pháp trên địa bàn vùng khó khăn.


Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức hỗ trợ là hỗ trợ bằng hiện vật, trong đó ưu tiên việc hỗ trợ muối iốt (UBND huyện quy định định mức hỗ trợ muối Iốt/khẩu) và hỗ trợ giống cây trồng. Đối với các hộ nghèo mất sức lao động hoặc không có đất sản xuất được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.


Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, khách qu​an, đảm bảo số lượng, chất lượng chủng loại được hỗ trợ theo quy định, có hiệu quả thiết thực. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các địa phương.

                                                                                 Quang Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 467

Tổng số lượt xem: 1812967