Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỷ lệ thôn theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

03/09/2020

Tỷ lệ thôn theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tỷ lệ thôn theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn
của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019

Tài liệu đính kèm: 15b.xlsx

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 651

Tổng số lượt xem: 1807932