Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020

07/11/2020

Nhà ở của đồng bào DTTS bị sập hoàn toàn tại xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây (Ảnh Văn Lia)

Nhằm chia sẻ khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống của Nhân dân vùng thiên tai, góp phần ổn định trật tự xã hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Nghị quyết nêu rõ:

 

Phạm vi, nguyên tắc hỗ trợ

Thực hiện hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu tác động nghiêm trọng bởi thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Ưu tiên dành nguồn lực ngân sách nhà nước, trong đó chủ yếu là ngân sách trung ương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở bị sập, trôi, hư hỏng nặng.

Việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tránh trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Các địa phương khác có người dân chịu thiệt hại về nhà ở do thiên tai, thực hiện hỗ trợ người dân theo chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương này theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà ông Đinh Tấn Cửu ở A Panh, thôn Đăk Panh, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây bị sập hoàn toàn do bão số 9 gây nên (Ảnh Văn Tuấn)

Đối tượng và mức hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 như sau:

Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ;

Đối với nhà bị hư hỏng nặng: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ.

Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của mình và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để quyết định mức hỗ trợ cho các hộ dân cho phù hợp.

Nhà ở tạm của đồng bào DTTS ở xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng sau khi bị sập do bão số 9 (Ảnh Phúc Long)

Nhà ở tại xã Thanh An, huyện Minh Long bị sập do bão số 9 gây ra (Ảnh Thu Thảo)

Trình tự, thủ tục hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản hướng dẫn.

Tổ chức thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh của các địa phương nêu trên có trách nhiệm:

Tổ chức rà soát, thống kê và phân loại mức độ thiệt hại về nhà ở của người dân trên địa bàn, báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo và việc triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết này. Thời gian rà soát báo cáo về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thực hiện trước ngày 20/11/2020. Quá thời hạn trên, các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

Căn cứ quy định về đối tượng, mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ tại Nghị quyết này, sử dụng nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi về chính sách, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/12/2020.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này chậm nhất trước ngày 31/12/2020 gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng./.

                                                                                                                                              Hoài Châu

Tag: ban dân tộc quảng ngãi

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2290

Tổng số lượt xem: 1958213