Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

07/05/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dâ tộc thiểu số năm 2014. Theo đó, trong năm 2014 trên toàn tỉnh có 344 người được bình chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 344 thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ban Dân tôc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện có người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng kế hoạch, thực hiện một số chính sách đối với người có uy tín. Đồng thời rà soát bổ sung danh sách người có uy tín (nếu có) và đưa ra khỏi danh sách đói với những trường hợp chưa đủ điều kiện.

                                                                                              QB

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2710

Tổng số lượt xem: 1967507