Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

22/09/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.


Theo đó, đã xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực, phấn đấu đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng trên địa bàn tỉnh trên 07 lĩnh vực cơ bản là: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét, các dịch bệnh khác và đảm bảo bền vững về môi trường.


Để thực hiện đạt được các mục tiêu nêu trên, 05 nhóm giải phápcần phải thực hiện đó là: thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát một cách có hiệu lực, hiệu quả.


UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh./.

Quang Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2234

Tổng số lượt xem: 1958402