Truy cập nội dung luôn

Về việc đăng tải danh mục sáng kiến các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Về việc đăng tải danh mục sáng kiến các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

09:14 22/01/2024

Thực hiện Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ban hành theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 985

Tổng số lượt xem: 4199264