Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

10:22 05/04/2022

Thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi (Kế hoạch số 03/KH-BCĐ138 ngày 28/3/2022), Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung Kế hoạch như sau:
Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính

10:43 30/03/2022

Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến bạn đọc về các quyền cơ bản, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 6, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

10:39 30/03/2022

Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến bạn đọc những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC đối với công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC và của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 5 Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Chuyển giao doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Chuyển giao doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

17:14 17/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc chuyển giao doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ- Kiểm soát TTHC tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 13/2022/NĐ-CP

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 13/2022/NĐ-CP

10:50 09/03/2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

Tuyên truyền Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tuyên truyền Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

10:08 09/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2022 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ; Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến quý bạn đọc về các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

16:01 08/03/2022

Thực hiện nội dung Công văn số 835/UBND-NC ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCAĐể tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

 

Giới thiệu các nội dung chính của LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Giới thiệu các nội dung chính của LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

09:52 21/02/2022

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương và tăng 01 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). 
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

08:29 17/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; để công tác PBGDPL năm 2022 đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-SKHCN ngày 14/02/2022 để triển khai thực hiện.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

16:49 18/01/2022

Ngày 18/01/2022 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1093

Tổng số lượt xem: 4199119