Truy cập nội dung luôn

Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

09:58 05/04/2024

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại công văn số 605/SKHCN-HCTH ngày 03/4/2024 về việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:43 29/03/2024

Ngày 18/03/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ Nội vụ

Triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ Nội vụ

14:34 25/03/2024

Thực hiện Công văn 538/SKHCN-HCTH ngày 22/03/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ Nội vụ của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Trang Thông tin điện tử Sở thực hiện đăng tải Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để thông tin rộng rãi đến tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tiền ảo

Phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tiền ảo

16:15 21/03/2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản số 1392/UBND-KTTH ngày 20/03/2024 về việc phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến tiền ảo
Triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh

08:23 08/03/2024

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 934/UBND-NC chỉ đạo triển khai Thông tư số 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
Phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

Phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

09:43 20/02/2024

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
Triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

09:29 20/02/2024

Các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 quốc hội khóa XV

Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 26/11/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 26/11/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị

00:00 04/12/2023

Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 26/11/2023 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới;

00:00 30/11/2023

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo

Thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo

09:27 28/11/2023

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Nghị định 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với cây trồng

Nghị định 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với cây trồng

00:00 20/11/2023

Nghị định 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với cây trồng
“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

08:42 06/11/2023

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

00:00 30/09/2023

Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

00:00 30/08/2023

Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

10:50 24/07/2023

THỂ LỆ 

 

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

 

(Ban hành kèm Quyết định số:3889/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi)

Kế hoạch số 08/KH-BCĐ138 ngày 19/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không và các văn bản c

Kế hoạch số 08/KH-BCĐ138 ngày 19/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không và các văn bản c

09:53 28/06/2023

Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm nói chung và qua đường hàng không nói riêng.

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

09:51 28/06/2023

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

09:47 28/06/2023

Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

09:43 28/06/2023

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16:33 30/05/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

00:00 30/04/2023

Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

15:46 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi);
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

15:43 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

15:34 27/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

15:08 24/04/2023

Thực hiện Công văn 628/SKHCN-HCTH ngày 20/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5; Trang thông tin điện tử Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin, tài liệu truyền thông về sự cần thiết xây dựng, mục đích, quan điểm, định hướng và nội dung cơ bản của 04 dự án luật gồm: (1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (2) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (4) Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

 

Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

16:29 19/04/2023

Thực viên Công văn số 608/SKHCN-HCTH ngày 17/4/2023 cuả Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tuyên truyền, đăng tải các nội dung của Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càngtrong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

17:04 12/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1379/UBND-KTN ngày 03/4/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Theo Công văn số 1319/SNNPTNT-TL ngày 07/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện triển khai, quán triệt đến các công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý một số nội dung sau:

Ngôi làng hạnh phúc

Ngôi làng hạnh phúc

11:00 19/03/2023

.
“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

16:41 17/03/2023

Thực hiện Công văn số 343/SKHCN-HCTH ngày 13/3/2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Trang thông tin điện tử Sở KH&CN giới thiệu “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, bộ tiêu chí bao gồm 5 nội dung chính như sau:

Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

10:41 08/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-SKHCN ngày 24/02/2023 về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 -2025”; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ.

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới;

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới;

09:57 03/03/2023

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Về việc phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2023

Về việc phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2023

09:39 13/02/2023

Thực hiện Công văn số 123/SKHCN-HCTH ngày 03/02/2023 của Sở KH&CN về việc phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua trong năm 2023; Cổng Thông tin điện tử Sở thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua trong năm 2023 để công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

10:08 31/01/2023

Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

16:13 29/11/2022

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

16:47 25/11/2022

Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

16:31 25/11/2022

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tình tại Công văn số 5788/UBND-KGVX ngày 11/11/2022 về việc tuyên truyền an ninh môi trường theo Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến quý bạn đọc về tài liệu tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11)

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11)

10:10 09/11/2022

Ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Tiêu chuẩn mới với viên chức ngành khoa học và công nghệ

Tiêu chuẩn mới với viên chức ngành khoa học và công nghệ

08:53 20/10/2022

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-HKHCN-BNV ngày 1/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:46 01/08/2022

Thông tin về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

10:07 13/07/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội

Tuyên truyền về vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình

Tuyên truyền về vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình

14:57 07/06/2022

Thực trạng bạo lực gia đình và một số quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

14:29 07/06/2022

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, đồng thời còn là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình".

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10:12 23/04/2022

Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 521/2005/QÐ-TTg, lấy ngày 19-8 hằng năm, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân cũng là “Ngày hi Toàn dân bo v an ninh T quc”.

Về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

10:08 23/04/2022

Theo Công văn số 1265/BCĐ138 ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM, 1984

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM, 1984

09:58 23/04/2022

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM, 1984

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

09:55 23/04/2022

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan

09:48 23/04/2022

Thực hiện Công văn số 03/HĐPBGDPL ngày 14/4/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1118

Tổng số lượt xem: 4199158