Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024

15:31 21/03/2024

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024.

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

08:44 05/01/2024

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2023

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2023

10:25 06/10/2023

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Kỳ báo cáo: Quý III năm 2023 từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023, kèm theo Báo cáo số 1663 /BC-SKHCN ngày 15/9/2023 của Sở KH&CN)

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý III năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý III năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

10:09 06/10/2023

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính Quý III năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023, kèm theo Báo cáo số 1663 /BC-SKHCN ngày 15/9/2023 của Sở KH&CN)
Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

09:57 08/07/2023

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, kèm theo Báo cáo số 1016/BC-SKHCN ngày 15/6/2023 của Sở KH&CN).
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

10:18 07/07/2023

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, kèm theo Báo cáo số 1016/BC-SKHCN ngày 15/6/2023 của Sở KH&CN)
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ - Quý III năm 2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ - Quý III năm 2022

16:26 07/10/2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ - Kỳ báo cáo: quý III năm 2022 (Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022).

 

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2022

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2022

16:22 07/10/2022

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - Kỳ báo cáo: quý III năm 2022 (Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022).

Tình hình, kết quả kiểm soát TTHC quý III năm 2022

Tình hình, kết quả kiểm soát TTHC quý III năm 2022

16:13 07/10/2022

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

11:11 07/07/2022

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, kèm theo Báo cáo số  838 /BC-SKHCN ngày 18 /6/2022  của Sở KH&CN)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1091

Tổng số lượt xem: 4199153