Truy cập nội dung luôn

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:48 02/08/2023

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Kế hoạch số  01 /KH-BTC ngày   24  tháng 7 năm 2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:36 02/08/2023

Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 24/7/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tiêu tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 506

Tổng số lượt xem: 4093481