Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra Dự án

Kết luận thanh tra Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh"

10:55 04/03/2020

​Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh".
Quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2020

Quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2020

11:12 25/02/2020

Nội dung file đính kèm Quyết định thanh tra số: 22/QĐ-TTraKHCN.​
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu.

15:45 17/02/2020

Nội dung file đính kèm kết luận thanh tra số: 18/KL-TTraSKHCN.  

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1909

Tổng số lượt xem: 2063177