Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

16:40 05/02/2020

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số  31/QĐ-SKHCN , ngày 04/02/2020 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. ( Danh sách điều...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

19:33 02/01/2020

​ Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số  1589/KL-SKHCN  , ngày 31 tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại link trên.   ...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

10:19 31/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số  1571/KL-SKHCN , ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học công nghệ trong thực hiện...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

10:07 31/12/2019

​Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số 1538/KL-SKHCN, ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học công nghệ trong thực hiện dự án.
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

14:11 30/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số365/QD-SKHCN, ngày 09/12/2019 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
Kết luận thanh tra hành chính.

Kết luận thanh tra hành chính.

08:11 27/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận số1557/KL- SKHCN ngày ​23 tháng 12 năm 2019 về việc kết luận thanh tra hành chính.
Kết luận thanh tra hành chính.

Kết luận thanh tra hành chính.

10:18 06/11/2019

Không có !

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1940

Tổng số lượt xem: 2063163