Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án.

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án.

10:51 15/10/2018

​- Dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển cây ăn quả hàng hóa tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi". (Xem chi tiết k​ết luận số 906/KL-SKHCN).
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

08:24 13/09/2018

​​Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Xem chi tiết kết luận số 167/KL-CCTCĐLCL.pdf​
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

10:59 25/06/2018

Không có !
Kết luận Thanh tra

Kết luận Thanh tra

08:47 14/05/2018

Không có !
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

07:57 20/04/2018

Không có !
Kết luận thanh tra về đo lường.

Kết luận thanh tra về đo lường.

09:17 19/04/2018

Không có !

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1868

Tổng số lượt xem: 2063138