Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp

15:16 14/06/2022

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở KH&CN; Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 04/1/2022 của Giám đốc Sở KH&CN về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022. Theo chế độ thanh tra định kỳ, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 17/6/2022, Thanh tra Sở KH&CN tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu

15:31 17/02/2022

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/02/2022 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 03/QĐ-TTraKHCN ngày 07/01/2022 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về thanh tra tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

Điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022

Điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022

17:42 06/01/2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 04/QĐ-SKHCN về việc điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc

13:31 22/12/2021

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/12/2021 của Đoàn Thanh tra theo 268/QĐ-SKHCN ngày 05/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngày 17/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận thanh tra số 1821/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

17:28 14/12/2021

Ngày 14/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 301/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

Kết luận thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ

15:19 16/07/2021

Mời các bạn xem nội dung tại file đính kèm.
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

10:20 07/07/2021

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp.

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp.

15:17 05/05/2021

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 04/2/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, sáng ngày 05/5/2021, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi

16:25 16/12/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
Kết luận thanh tra Dự án

Kết luận thanh tra Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh"

10:55 04/03/2020

​Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh".
Quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2020

Quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2020

11:12 25/02/2020

Nội dung file đính kèm Quyết định thanh tra số: 22/QĐ-TTraKHCN.​
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu.

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu.

15:45 17/02/2020

Nội dung file đính kèm kết luận thanh tra số: 18/KL-TTraSKHCN.  
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

16:40 05/02/2020

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số  31/QĐ-SKHCN , ngày 04/02/2020 Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. ( Danh sách điều...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

19:33 02/01/2020

​ Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số  1589/KL-SKHCN  , ngày 31 tháng 12 năm 2019. Xem chi tiết tại link trên.   ...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

10:19 31/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số  1571/KL-SKHCN , ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học công nghệ trong thực hiện...
Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra.

10:07 31/12/2019

​Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận thanh tra số 1538/KL-SKHCN, ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học công nghệ trong thực hiện dự án.
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

14:11 30/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số365/QD-SKHCN, ngày 09/12/2019 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
Kết luận thanh tra hành chính.

Kết luận thanh tra hành chính.

08:11 27/12/2019

Sở Khoa học và công nghệ ban hành kết luận số1557/KL- SKHCN ngày ​23 tháng 12 năm 2019 về việc kết luận thanh tra hành chính.
Kết luận thanh tra hành chính.

Kết luận thanh tra hành chính.

10:18 06/11/2019

Không có !
Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

06:18 29/05/2019

​Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTraKHCN ngày 19/3/2019 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 25/30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Kết quả thanh tra đo lường phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thanh tra đo lường phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh.

10:25 14/05/2019

​Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-CCTCĐLCL ngày 16/4/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 20 cơ sở sử dụng quản lý phương tiện đo thuộc Danh mục PTĐ  nhóm 2 trên địa bàn các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi. Tổng số PTĐ được kiểm tra là 690; gồm: cân ô tô, cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, PTĐ nồng độ cồn trong hơi thở; huyết ấp kế lò xo,  PTĐ điện não, PTĐ điện tim, đồng hồ áp xuất, taximet…
Kết luận thanh tra về đo lường

Kết luận thanh tra về đo lường

02:31 17/01/2019

Không có !
Kết luận thanh tra đề tài dự án.

Kết luận thanh tra đề tài dự án.

02:21 11/01/2019

Không có !
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

08:22 14/12/2018

Không có !

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2134

Tổng số lượt xem: 2062935