Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

14:24 17/06/2024

Sở Khoa học và Công nghệ phát hành Kế hoạch số 1113/KH-SKHCN ngày 06/6/2024 về việc Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ngày hội). Theo đó, Ngày hội dự kiến được tổ chức tại Khu dịch vụ - Nhà hàng Bến Sông Quê (Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi).

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025

13:48 23/05/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2451/UBND-KGVX ngày 15/5/2024 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 và Thông báo số 1549/TB-BKHCN ngày 09/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025;

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024

16:56 20/05/2024

Thực hiện Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tăng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tăng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ban hành theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Mời tham gia Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

Mời tham gia Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

09:11 07/05/2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (Chi nhánh tại Đà Nẵng) tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng, với các nội dung cụ thể như sau:

Về việc phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

Về việc phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

07:58 26/04/2024

Thực hiện Công văn số 633/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng trailer tuyên truyền Ngày SHTT thế giới với chủ đề Đổi mới sáng tạo - giải pháp phát triển bền vững.

Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

14:48 08/04/2024

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”

08:17 08/04/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1502/UBND-KGVX ngày 26/3/2024 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thức hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia và Thông báo số 906/TB-BKHCN ngày 21/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”;

Thông báo tuyển dụng chuyên ngành Kỹ sư nông học

Thông báo tuyển dụng chuyên ngành Kỹ sư nông học

14:41 01/04/2024

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

09:32 19/03/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1164/UBND-KGVX ngày 06/3/2024 và Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030;

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2025

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2025

15:20 14/03/2024

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Căn cứ Công văn số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322;

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2281

Tổng số lượt xem: 4430782