Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế
Loại thủ tục Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế. - Văn bản thông báo, trong trường hợp từ chối việc sửa đổi Giấy phép cho tổ chức, cá nhân.
Mức độ 3
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu Mau 07-PL IV.docx
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 816

Tổng số lượt xem: 2006987