Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
21 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
22 Thủ tục khai báo thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
23 Thẩm định cơ sở khoa học của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
24 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
25 Giải quyết tố cáo Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết tố cáo
26 Xử lý đơn Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Xử lý dơn
27 Tiếp công dân Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiếp công dân
28 Giải quyết khiếu nại lần hai Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết khiếu nại
29 Giải quyết khiếu nại lần đầu Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Giải quyết khiếu nại
30 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
31 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
32 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
33 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
34 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
35 Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
36 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Dịch vụ công cấp 3 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
37 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
38 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
39 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
40 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hoạt động khoa học và công nghệ
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 845

Tổng số lượt xem: 2006986